You are currently viewing Phiên dịch

Phiên dịch

  • Post author:
  • Post category:service

Phiên dịch

Hiện tại Thế giới Dịch thuật cung cấp phiên dịch là những chuyên viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực:
1/ Cung cấp phiên dịch ngắn ngày cho các tổ chức, cá nhân như: Hội thảo, tháp tùng, dịch cabin, đàm phán kinh tế, du lịch, tham quan…
2/ Phiên dịch cho các dự án
3/ Phiên dịch tại các văn phòng công chứng để giao dịch, tại các tòa án, chi cục hành chính nhà nước, …