You are currently viewing Công Chứng

Công Chứng

 • Post author:
 • Post category:service

Hầu hết mọi người coi dịch vụ dịch thuật có liên quan tới việc chuyển giao từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Nhưng có điều này rất quan trọng, một bản dịch cần phải có dấu xác nhận để nội dung trong tài liệu có hiệu lực.

Tuy nhiên, trong khi bản dịch được chứng nhận để đảm bảo rằng nội dung của bản dịch giống với bản gốc trong một ngôn ngữ khác, những người ký tên vào tài liệu có thể là bất cứ ai. Nếu không xác định đúng và chữ ký của công chứng viên, không có gì đảm bảo rằng ai đó có thể ký vào tài liệu.

Do đó, hầu hết các cơ quan chức năng yêu cầu chữ ký của công chứng viên lên hầu hết các tài liệu chính thức. Việc công chứng không đảm bảo nội dung tài liệu như một cách chứng nhận, mà đúng hơn, nó đảm bảo rằng những người có chữ ký trên tài liệu là người xác định được.

Dịch thuật công chứng là gì ?

Dịch thuật công chứng là khi chữ ký của người dịch được xác nhận qua công chứng. Hầu hết các cơ quan chính phủ yêu cầu chữ ký của người dịch trên tài liệu công chứng. Dịch thuật công chứng được dùng trong rất nhiều thủ tục giấy tờ như: hộ khẩu, sơ yếu lý lịch, bằng cấp, thủ tục xin visa, hợp đồng kinh tế… Bạn có thể đến các Phòng tư pháp của Quận/ Huyện, Thành phố để xin xác nhận.

Các trường hợp cần dịch thuật công chứng

 • Nhiều loại tài liệu có thể yêu cầu công chứng cả chữ ký của người dịch. Bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật như di chúc, đơn ly hôn và hồ sơ vụ kiện.
 • Tài liệu Chính phủ yêu cầu như đơn xin nhập cư, hộ chiếu và yêu cầu các dịch vụ công khác.
 • Tài liệu học tập như bảng điểm, học bổng…
 • Tài liệu y tế như sổ khám bệnh, hồ sơ bệnh án…
 • Giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, giấy chứng tử và các bản sao của đơn xin ly hôn.  

Thế giới Dịch thuật cung cấp dịch vụ công chứng bản dịch với các hình thức sau:

 • Công chứng Bản dịch Nhà nước:

Công chứng Bản dịch Nhà nước (Notarized Translation) (Bản dịch được đóng dấu Công chứng Nhà nước tại Phòng Tư pháp cấp Quận). LẤY TRONG NGÀY.

 • Công chứng Bản dịch bởi Công chứng viên:

Công chứng Bản dịch bởi Công chứng viên (Notarized Translation) (Bản dịch được đóng dấu Công chứng của Công chứng viên các Phòng Tư pháp được Nhà nước cho phép hoạt động). LẤY TRONG NGÀY.

 • Chứng thực Bản dịch bởi Công ty Dịch thuật:

Chứng thực Bản dịch bởi Công ty Dịch thuật (Certified Translation). Miễn phí đối với bản đầu tiên, từ bản thứ 02: 10.000-30.000 VND (Bản dịch được đóng dấu Xác nhận Dịch đúng của Công ty chúng tôi). LẤY TRONG NGÀY.

Ngoài ra, để tiện lợi cho khách hàng, Thế giới Dịch thuật cũng hỗ trợ:

 • Công chứng Sao y

Công chứng Sao y (Certified true copy): 10.000-15.000 VND/ 01 trang